1 ДУСЛЫН УСАЛГААНЫ ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ  
1 1 Дуслын усалгааны ашигтай талууд
1 2 Усалгааны зарим нэг аргууд
1 3 Дуслын усалгааны тухай
1 4 Хөрсний чийг хэмжих багажын тухай
1 5 Хөрсний ус сорох хүч ургацын чанарт нөлөөлөх тухай
1 9 Дуслын усалгааны материал үйлдвэрлэдэг фермүүд
00TBVert
00TBVert, Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2007 02 08
Буцах