2  Дуслын усалгааны системийг талбайд байрлуулах
2 1 Дуслын усалгааны системийг төлөвлөх
2 2 Дуслын усалгааны системийн бүдүүвч гаргах
2 3 Дуслын усалгааг төлөвлөн байрлуулах
2 4 Дуслын усалгааг хучлагатай талбайд байрлуулах


2 6 Борнуур дах ХААИС ийн туршилт судалгааны төвд дуслын усалгааг туршсан тухай
2 7 SDC-ийн туршилтын талбайд төмсний ургалтанд дуслын усалгааг тавьсан нь
2 8  Энгийн жижиг хүлэмжинд дуслын усалгааг байрлуулсан тухай
2 9 Дуслын усалгааг эртжүүлэгч талбайд байрлуулсан нь
2 10 Цэцгийн усалгаа
10TBAVert, Ueberstzung Uranchimeg, Otgoo. Web Fz 2000 03 20
Буцах