2 4 2  Нэг эгнээнд дуслын шланкûг хар хучлагын доор байрлуулах

Хамгийн энгийн болон боломжтой нэгýí арга нь бага хэмжээний талбайд дуслын шланкûг хар хучлагатай хослуулан хэрэглэх явдал юм. Хар хучлага буюу гялгар материалыг хөрсөнд байрлуулагч машин Фолимат, энэ нь жижиг талбайд хамгийн зохимжтой арга хэмжээ юм. Хучлагыг талбайд байрлуулагч машин нь нэмэлт анжисны хошуутай бөгөөд энэ нь дуслын шланкыг суулгахад зориулагдсан болно.
Усалгааг хийхдээ бордоо холигч машин äозатроны тусламжтай хийдэг бөгөөд энэ үед бордооны үндсэн уусмалыг өмнө нь зориулан бэлтгэсэн саванд тухайн үеийн тун нормын дагуу хийнэ. Бордоог äозатрон машинаар өгөх зөвлөмжийг тусгай бэлтгэсэн хуудснаас хараарай.   
 Янз бүрийн хүнсний  ( Хулуу, Лооль, Чинжүү, Цэс, Өргөст хэмх )  ногоонуудыг энэхүү талбайд äóñëûí óñàëãààòàéãààð тарьж ургуулсаныг үзүүлэх болно.

Gesamt

Зур. 1 ТТаре дуслын шланкûг хар  хучлагатай байрлуулсан байдал
Detail
Зур. 2 Хучлага байрлуулагч төхөөрөмж  
Detail
Зур 3 Дуслын усалгаатай үед хар хучлага байрлуулагч төхөөрөмжийн хэсэгчилсэн зураг
Verteiler
Зур. 4  Гол дамжуулагч хоолой
Kopfstation

Зур. 5
  Дуслын усалгаатай үед бордоог автоматаар хийх
Бордоо холигчын толгойн хэсгийн удирдлага :
     1 Усаар хангах,
     2  Даралт бууруулагч,
     3  Хаагч,
     4 Дозатраны дамжуулан холбогч
         төхөөрөмж гека-холбогч,

     5  Даралт бууруурлагч,
     6  Хаагч,
     7  Дозатранаас буцах Гека-хобогч,
     8  Хаагч
     9  Шүүлтүүр
   10  Гол хоолойн шланк  


11VerMaschTBuM , Bilder Frenz, Ubersetzung Otgontsetseg, Web Fz 2007  03 05
Буцах