3 4 4 14    Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн
                       төмсний сорт судалгааны дүн
Монгол улсад 2004 оноос Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас өргөн хэмжээний
төсөл хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь 21 газарт  8 төмсний сортыг туршиж түүний
ургац болон ургалтын үзүүлэлтээр тэнцэх эсэхийг шалгаж үр дүнг гаргасан.
Тухайн газар нутаг, сортоос хамааран ургац өөр өөр хэмжээтэй байна. Мөн
сортууд
нь газар нутгаас ихээхэн хамаарч ургацын үзүүлэлт янз бүр байна.
Үр дүнгийн статистик үзүүлэлтээс үзэхэд тухайн газар нутагт юунаас шалтгаалан төмсний ургац өөр өөр байгаа мөн яг юунаас шалтгаалан ургацын хэмжээ өөр байгааг нарийвчлан тогтоох, түүнчилэн цаг уурын байдал, ус-шим тэжээлийн бодис зэргээс шалтгаалж байгаа  зэргийг тодорхойлох шаардлагатай.
Сортууд нь харилцан адилгүй байгаа, үүнийг нарийвчлан шалгах хэрэгтэй.
SDC Orte 2004
SDC Sorten
16GrossSDC2, Graph Ganbaatar, ‹bersetzung Otgontsetseg 2008 04 17, Web Fz  2005 06 09
Буцах