3  Төмс болон хүнсний ногооны
     дуслын усалгаа
3 1  Ургамлын аж ахуйн арга хэмжээ                                                            
3 2 Хүнсний ногооны төрлүүд
3 3 Амтлагч ногоо
3 4 Төмс
3 5 Хүнсний ногооны туршилтын үр дүн
3 6 Бусад туршилтууд
20TBGemVert , Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2007 02 08                    
Буцах