3 2 25  1  Ил талбайн хэмхний талбайн боловсруулалт
ХБНГУ-ын Бавар мужид ил талбайн хэмхний үйлдвэрлэл явагддаг. Талбайн бэлтгэл ажил намар хөрсийг цэвдэгшээр хагалаж эхлэнэ. ( Зур. 1 ).  Хоёр дахь гол ажил нь хөрсийг мулх хучилагаар ( хар PE-Нийллэг  0,04 мм зузаан ) автоматаар хучих ( Зур. 2 ) явдал юм. 
Хучлагын дор дуслын усалгааны шланкыг өмнө нь байрлуулсан байх болно. 
( Зур. 3 ).  Зураг. 4 -т хучлага тавьж буйг харуулах болно. Харин 5-р зургаас бэлэн
болсон талбайг үзүүүлсэн байна.
Feld vorbereiten  Зур. 1  Намар хагалсан талбайг одоо
сийрүүлж байна.
Mulchfolie legen Зур. 2  Хар хучлага дуслын усалгааны
төхөөрөмжийг зэрэг суулгагч  машин
Schwarze Folie legenЗур. 3  Энэ төхөөрөмж нь гурван
эгнээд нэг зэрэг дуслын шланк
болон хучлагыг тавих чадалтай юм.
Detail Folie legenЗур. 4  Хучлагаа хучаад дараа нь хоёр
эрмэгийг хучиж хөнгөн бэхлэнэ.
Fertige FlaecheЗур. 5   Бэлэн болсон талбай
34aGurEEVor, Bilder Frenz, Uebersetzung Otgontsetseg, 2008 04 17, Web 2005 04 26
Буцах