5 4 7 0 ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн "Дуслын усалгааны групп"-д 2006 онд хийгдсэн
үйлдвэрлэлийн дадлагын тухай


5 4 7 1 Дадлага хийгч оюутнууд болон дипломын ажлын сэдэв
5 4 7 2 Тариалалт болон үрслэг шилжүүлэлт
5 4 7 3 Хүлэмжний нийлэг хучлагыг солих
5 4 7 4 Агропаркд дуслын усалгааны системийг байрлуулах
5 4 7 5 Агропаркд хөрс боловсруулалт, тариалалтын ажлыг гүйцэтгэх
5 4 7 6 Тагтан дээрхи болон саван дахь цэцэгсүүд
5 4 7 7 Саван дахь амлагч ногооны тариалалт
5 4 7 8 Хүнсний ногооны шууд борлуулалт
6 4 7 9
5 4 7 10

5470Prak06Vert,  Uebersetzung Otgontsetseg 2007 11 23, Web 2007 12 09
Буцах