5 4 9 0    Дуслын усалгааны группын 2008 оны дадлага
 
5 4 9 1 Дадлагажигч оюутнууд 2008
5 4 9 2 Үрслэг үйлдвэрлэл
5 4 9 3 Агропаркд буюу ил талбайн ажил
5 4 9 4 Жижиг туршилтууд
5 4 9 6 Төмсний тариалан
5 4 9 7 Амтлагч ногоо
5 4 9 8 Цэцгийн аж ахуй
5 4 9 9  Зочид
5 4 9 10  Verkosten von Gemüse                                                                                         
5 4 9 11 Saugspannungsverscuh mit Kresse
 
5490Prak08Vert, Ubersetzung Otgontsetseg, Web 2008 09 02
Буцах