8 1 1    B>G-Vejuglm Mjnav;kjq

Ty; Mjnav;kjqsy B>G Vejuglmsy mglggj pejgulgl hgjgu;gr dgayg.
U-jbgy htlyna bt;ltunau elgb uoypunajoolr vgarjeelr dgaugg y,
Pejgu 1 ttv mk; hgjgu;gyg
. Ooyna ptjtuwttuttj hnxttl dklky ;g;lgusy
grlee; gb,;jgl; kaj z.eel;gu y, mkb gx hkldku;klmka
.
:g;lgusu  :g;lgusy k/emyee; gr ghea ytur ;ttj y, 5 vgjsy
heugwggmga hf;ff gr gheay gr gheay ytur dgaueellgusy f;fj ;embsy
grnlmga mgynlwgr dgayg
.

Frau Stroebel

 
Pej. 1  Hgmgumga Imjfdtl
                 U-jbgy htlyna hnxttl
                 ;ttj


Bleisteiner

 
Pej. 2  Mjnav;kjqsy B>G
                  Vejuglmsyhys hnxttl
                  Ykcy Dl-aim-aytj


Vorlesung   Pej. 3  IHnxttlsu  gb,;jgl; kaj
                 z.eel;gu y, mkb gx
                 hkldku;klmka

EDV-Ausbildung


  Pej. 4  Mjnav;kjqsy B>G
                Vejuglmsy ytu xehgl
                htvtu y, Kkb',/m-jnay
                bt;ltu62MBATrdf, Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg,  2005 08 30
Bilder UASW Triesdorf, Web Fz  2005 08 23

Dewgh