8 1 4   Трийсдорф дахь МВА сургалтын хүрээн дэх
            ХАА-н машины курс
 
Дадлагын хүрээнд оюутнууд ХАА-н машины курсыг суралцан төгсдөг билээ. Энд трактор унах ( A 1 ), тракторын тохиргоо хийх ( A 2 ), мотор шалгах ( A 3 ) зэргийг заадаг бөгөөд үүнд дадлагаждаг. Түүнчлэн өвс хураагч ( A 4 ) болон хадагч ( A 5 ) төхөөрөмжийг ажиллуулж сурна. Курсын төгсгөлд мөн юу сурснаа ч шалгуулна ( A 6).  
Зурагнууд дээр дарж томруулан харж болно.

Schlepperfahren Schlepperfahren Schlepperfahren
A 1  Батнаа трактор унаж буй нь A 2  Нараа торакторын тохиргоо хийж байгаа нь A 3  Нараа мотор шалгаж байна.
Heuwender Handmaeher Pruefung
A 4 Батнаа өвс хураагч машиныг тохируулж байгаа нь A 5  Өвс хадагч машиныг ажиллуулж байгаа нь A 6  Төгсгөлд нь сурснаа шалгуулав.

62dMBAPL08, Bilder Naraa, Batnaa, Uebersetzung Davaasueren 2008 04 17, Web 2008 04 17
буцах