5 2 1    Lee.gy kjtvv vglgmys
         hg;uglglmsy mejinlm
Lee.gy dklky kjtvvys hg;uglglmsy mejinlm y, vkynjhklmka oj ;oyu
hgjeelvgy
.
- Thltt; 2 i hfjufuy dgajleelvgy.
- Hg;uglglmsu vglgyun; uzlugj eemgy; yttlmmta dklky hgglmmga  bfy                 hfjufuxny; dklky fjffy; mejinr opvty.
- Mg.gumga he.nldgjee;su f;fj dkluky rnuytr f;fj ;embsy hkjku;lsu y,             htbrnr g.x dgavgy.
- Kjtvv vglgmgy ;ttj oj ;oy 3 hkykunay ;kmkj hgjgu;gr hfjufuxny;  dklky            fjffy; dgavgy yttlmmta he.nldgj y, htjtulttyna dev  dgjgg  dklvky .
- Lee.gyunay he.,; 2 ;klkk hkyku mejinlm mg.nu;gr  oj ;oyu 
  
EXCEL- ;ttj hnar rnrnu nlmutl dnxnr k/emyee; mgynlweelvgy.
Pejgu 1-v 4-m ;ttjh mejinlmsu mgynlweelr dgayg.
Kuehlschraenke fuer Lagerpraktikum Pej. 1 Mejinlm mg.nu;vgy 2               hfjufux
Moehren vor der EinlagernPej. 2 Lee.gyunay mejinlmsy thltl Dou; xgygjmga dgv inyt dgaugg y,
Moehren nach 2 Wochen Pej. 3
- :tt; pooy delgy: Lee.gyu   uzlugj          eemgy; hfjufuxny;
:tt; dgjeey delgys: Lee.gy
    uzlugj eemgy; fjffy;

- :kk; pooy delgy: Lee.gy  eemuoa            hfjufuxny;
- :kk; dgjeey delgy: Lee.gy eemuoa        fjffy;
Lagerversuch mit KressePej. 4  Kjtvv vglgmsu pf.hfy uzlugj eemgy; dgug heugwggy;
 dklkbrmka dkl hfjufuxny; hg;uglgh htjtumta
65bMoehr,   Bilder Fz, Uebersetzung Otgontsetseg 2005 05 09, Web 2005 03 01 
Dewgh