6 1 6 1   Док. Эрдэнэболор эхнэрийн хамт саалийн үнээний фермерийн аж ахуйг үзэж сонирхов. 

2007 оны эхээр Док. Эрдэнэболор эхнэр Нямгэрэл болон Проф. Док Фрэнц түүний гэргийн хамт Штуттгарт-Дегерлох дахь саалийн үнээний фермерийн аж ахуйг сонирхов.  Энэ фермерийн аж ахуй нь 45 үнээ, бяруу мөн махны чиглэлийн үхэртэй. Махны үхрээ өөрсдөө нядалгаанд оруулж махаа борлуулж байна.  Тэжээлийн ургамал тариалах талбайг сайн ашигладаг бөгөөд түүндээ эрдэнэшишийг даршлахад зориулан тарьсан байна. Дараах зургуудаас та энэ фермерийн аж ахуйтай илүү танилцаж чадна.
Зургуудын дарахад томрон харагдана.
Milchtank
Melkstand
Diskukssion
Зураг 01 Сүүний сав
Зур 02  Автомат саалтуур
Зур 03 Харилцан яриа
Freilunftstall
Blick in Stall
Blick in Stall 2
Зур 04  Үнээний задгай байр
Зур 05 Мал нь чөлөөтэй хөдөлж байх ёстой
Зур 06  Холигч төхөөрөмж 
Sammelkanal
Futtertisch
Futtertisch 2
Зур 07  Холигч төхөөрөмжийн цуглуулагч суваг
Зур 08  Махны үхрийн тэжээлийн ховоо
Зур 09 Тэжээлийг автоматаар тавьж өгөх
Diskussion
Ring gegen Saufen
Geheiztes Tränkebecken
Зур 10 Тэжээлийн тухай харилцан яриа
Зур 11  Хамрын дөр
Зур 12 Автомат услагч нь өвөлдөө халаалттай байна. 
Jungrinder
Mastrinder
Silo
Зур 13  Бярууны байр
Зур 14  Махны үхрийн байр
Зур 15  Эрдэнэшишийн дарш
Siloballen
Güllefass
Heulager
Зур  16 Боодолтой дарш
Зур 17  Шивтэрийг гадагшлуулах  торх
Зур 18  Өвс хадгалалтын талаар ярилцаж байна.
Weg zur Mensa


Зур 19  Хат. Нямгэрэл, хат. Фрэнц мөн хат.Нямгэрэл, Эрдэнэболорын хүү нар Хоолны газарлуу явж байна.


83Bo_Ny_Fz, Bilder Fz, Uebersetzung Ogontsetseg 2008 02 14, Web 2007 12 18
Буцах