8 9 3   - - .     0
Зургыг дарсанаар томоор харах боломжтой болно. Харин цэнхэр өнгөтэй линкүүдийг даран хуудсыг нээж болно.
 .,   պ人 㺺  - 2009 12- 2- . (  ). 
2
3
4պ  
5- , , 
6  - , ,
7 濿 ,
. , . - 㺺 // . 3 2009 12- 2010 2   - -   Һ  濿 պ -   .  ( ):
2009 11 30   -  22:09 . ҿ . ( . 01 ). . ( Abb. 02 ), . .. , . . ( Abb. 03 ).  ̺ .
AnkunftBeim PrsidentBetreuerBetreuer
01 . . 02 .   . . . 03 . .. ,  ., .. . (   ), 04 . .  ǿ .  ., .-. , . , ..
95WAWeih0 ,  Bilder Fz, bersetzung Otgontsetseg,  Web 2010 03 08