9 1 2  պ人
         
         


պ人   -
1995 㺺 " տ " 濿 .
1996 ., ., . 㺺 , . 
뿿 , , 㺺 . ̺ ,   удаа .   

- .. ., ., ., .
компьютер, эдийн засгийн 6 6-12 .

2000-2002 онуудад 4-р сарын эхээс 9-р сарын эхэн хүртэл 5 сарын дадлагын болон онолын сургалтуудыг Баварит Европын хүнсний ногооны аж ахуй эрхэлдэгийн адилаар Улаанбаатар хотод өргөн хүрээтэйгээр профессор Фрэнц, гэргийн хамтаар явуул,  2003 болон 2004 онд . 


ѿ 5 
5 :

( 2000 )
( 2001 )
濿 ( 2002 )
4  
( 2003 )
5  
( 2004 )
www.dripirrigation.de 

1 ( 2000 )

100 , ( 200 ) 뿿 㺺 .   
- . ̺ , .

 
.   
.


( 2001 )

2000 2001 պ人 , . 2000 ,
,   .
.
2001 , . .
¸  
(KliWaDu-System .  
9- 1- , .


濿  
( 2002 )

2002 12 .
.
2002 濿 .
, , . 翿, 120
պ人 , .
9- 1- 㺺 .


4
( 2003 )

2000, 2001, 2002 5 , 2003 4 .
" "  .
. 翿 . պ人 . . 翿.
, , 翿 뿿.
, ,
.
 

5
( 2004 )

2004 翿 㺺 翿 .
,
SuseLinux 9.1 , Digital , 濿 .
, , .  ¸ . ̺ , .


6
www.dripirrigation.de ( 2005 )

www.dripirrigation.de 翿 . .
̺ ,
, , - " "- , , .
.
, 翿 . 
" տ " , ¸, 濿 濿. . 翿, , .
̺
. . , .
濿, .
. 翿, 翿, ¸ , 翿 .   濿, , .   
, .
.
Bejo Zaden, Hild, Rijkzwaan und Syngenta , Planta , , T-Tape- Saelens 翿 .  
¸ .
翿 .  
պ人 ., . . ̺ . . E-Mail- .

2003, 2004 . 뿿 . 
. .
, .

. ҿ 濿 . , , , . ̺   . , , , .


̺ , 翿 Pieterse Bart, Franz Seidl,
Dr. Michael Beck, Katjan Hundhammer, Christian Sieweke, Rudolf Wachinger,
Viola Soutschek .

www.dripirrigation.de  . . " տ " , , 翿 .
̺ 俿 ,
, , . 
쿿 .


Elisabeth und Friedrich-W. Frenz
Feichtmayrstr. 8, 85356 Freising, Germany,
Tel  0049 8161 62644
Fax 0049 8161 62603 (PCFax)
Mobil  0049 178 1976096


96KoopFhwMsua, Uebersetzung Ganbaatar 2008 02 18,  Web Fz