9 1 5  Монгол улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн ректор академич Б. Бямбаа болон проректор Амарсайхан нар ХБНГУ-ын Вайнштефаны Мэргэжлийн Их Сургуульд /ВШМИС/зочилж буй нь

Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн -ын ректор Б. Бямбаа проректор Амарсайхан нар 2007 оны 1-р сарын 23 нд ВШМИС-д зочилсон. Тэднийг ВШМИС-ийн ерөнхийлөгч Найлер Мюенхэний нисэх онгоцны буудлаас тосон авав. 
Зочдыг маш өргөн хүрээтэй хөтөлбөр хүлээж байв. Тухайлбал: ВШМИС-ийн  Хөдөө аж ахуйн болон тэжээлийн аж ахуйн  (Зур 4) мөн  цэцэрлэгжүүлэлт болон хүнсний бүтээгдэхүүний технологийн (Зур.5 ) факультетууд  нь Бакалаврын болон Магистрын сургалтын төлөвлөгөөгөө танилцуулах. Үүнээс гадна проректор Док. Проф. Штройбэл ХАА-н Бизнесийн Удирдлагын Магистр /МВА/ болон Хөдөөгийн хөгжлийн сургалтын (Зур. 6 ) талаар танилцуулав. Мөн эцэст нь Док. Проф Френц МУ-ын ХААИС болон ХБНГУ-ын ВШМИС-ийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн талаар тайлагнав. Эцэст нь хамтын ажиллагааны ирээдүйн боломжийн талаар харилцан ярилцаж (Зур.2) хоёр талын сургуулийн захирлууд хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав.  (Зур. 3 ). Ноён док. Шплитштэсэр нь зочидод орчуулга хийхээр Берлинээс ирсэн явдалд маш их талархаж байна.

Gesamt
Konferenztisch
Unterzeichnung
Зур 1 Проректор. Штройбэл, Ректор Б.Бямбаа, Проф Френц түүний гэргий мөн ерөнхийлөгч Хайлер Зур 2 Хамтын ажиллагааны тухай асуулт ярилцлагын үеэр
Зур 3 Ректор Б.Бямбаа болон ерөнхийлөгч Хайлер нар хамтын ажиллагааны гэрээнд гар үсэг зурж буй нь

Grimm
Werner
Ströbel
Зур 4  Проф. Гримм ХАА-н  факультет,  Агромаркетинг болон менежментийн факультетуудын талаар танилцуулав.
Зур 5  Декан Проф. Вернер цэцэрлэгжүүлэлт болон хүнсний бүтээгдэхүүний технологийн сургалтын талаар танилцуулав.
Зур 6 Проректор. Проф. Штройбэл МВА сургалтын талаар танилцуулав.

Frenz
Basilikum
Tomaten
Зур 7 Проф. Френц хоёр сургуулийн одоог хүртлэх хамтын ажиллагааны талаар танилцуулав.
www.dripirrigation.de
Зур 8 Зочид ВШМИС-ийн  цэцэрлэгжүүлэлтийн туршилтын талбайгаар зочилов.Орчуулагч  Док. Шплитштэсэр,  Док. Бек  нар зочидын хамт Басиликумын ургалтыг сонирхож буй нь
Зур 9 Институтын  Кливаду программын удирдлагатай улаан лоолийн туршилт
Мөн  цэцэрлэгжүүлэлтийн туршилтын талбайгаар  зочилов.  Цэцэрлэгжүүлэлтийн институтээр хүнсний ногоо болон цэцэрлэгжүүлэлтийн ургамлуудыг сонирхуулав. ( Зур. 8, 9 ). Эцэст нь  хүнсний бүтээгдэхүүний технологийн институтээр зочилов. Орой нь зочид Мюенхэний нисэх онгоцны буудлаас Берлин нисэв. 

96BesByFHW, Bilder Frenz und Radlmayr, Text Fz, Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2007 12 05
Буцах