9 1  ХБНГУ-ын Вайнштефаны мэргэжлийн         их сургууль болон МУ-ын ХААИС-ын         хамтын ажиллагаа

9 1 1 ХБНГУ-ын Бавар мужын сайд Док. Томас Гоппелийн хэлсэн үг  
9 1 2 Хамтын ажиллагааны хөгжил түүний зорилт
9 1 3 ХААИС болон ВШМИС-ийн хамтын ажиллагаа
9 1 4 Die Zusammenarbeit MSUA FHW 1997 bis 2007
9 1 5  ХААИС-ийн ректор Док. Б. Бямбаа ВШМИС-д зочилж буй нь
9 1 6 5 Jahresbericht FHW 2004 Bericht Projekt Obst- undGemuese 2000 bis 2004
9 1 6 6 Jahresbericht FHW 2006 Bericht Projekt Obst-und Gemuese 2005 und 2006

96KoopM_FVert, Uebersetzung Otgontsegseg,  Web 2007 02 08
Буцах