9 9  Онцгой туршилтууд 

9 9 1 Френцийн тагтан дээрхи төмсний туршилт
9 9 2 Бегониа цэцгийн ус сорох хүчний туршилт Френцийн тагтан дээр
9 9 3 Төмсний ургалт болон чанарт сорох хүчний нөлөө


9 9  7 Бууцайны ургалтанд сорох хүчний нөлөө ВШМИС
9 9 8 Френцийн тагтан дээрхи дуслын усалгааны систем байрлуулалт
9 9 9 Усалгааны хэмжээ
9 9 10 1 Spinat auf dem Balkon 2006
9 9 10 2 Fikus benjaminii FeBa 2006
9 9 10 3 Begonia rex FeBa 2006
9 9 15 КЛИВАДУ программын цаашидын хөгжил
9 9 18Kartoffeln Esterl 2007
9 9 19 Gruenlilien FeBa Winter 2007

96SpezUnVert, Fz, Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2007 02 08
Буцах