5 2 6     Вайнштефаны мэргэжлийн их сургуулийн 2-р семестрийн
                    оюутнуудын сорт сорилтын туршилтын тухай
5 2 6 1Талбайн төлөвлөлт болон бордолтын дадлага
5 2 6 2 Улаан луувангийн сортуудын тарилтын дадлага
5 2 6 3 Улаан луувангийн сортуудын харьцуулалтын дадлага
5 2 6 4Улаан луувангийн сортуудын хураалтын дадлага
5 2 6 5  Улаан луувангийн сортуудын харьцуулалтын дадлагын тайлан
5 2 6 6Бууцайн сорт сорилтын дадлага
5 2 6 7Бууцайн сортуудын хураалтын дадлага
5 2 6 8 Бууцайн сортуудын харьцуулалтын тайлан

64Prak2WVert, Uebersetzung Otgontsetweg 2008 04 23,  Web 2005 05 10
Буцах