9 6 4  Хатагтай Анита Шмитийн Улаанбаатар
           дахь айлчлал 

9 6 4 01 Нисэх онгоцны буудалд хүрэлцэн ирж буй байдал
9 6 4 02 АПУ компаний үйл ажиллагаатай танилцаж буй байдал /Уранчимэг/
9 6 4 03 Дуслын усалгааны группын үйл ажиллагаатай танилцаж буй нь
9 6 4 04 Ярилцлагууд болон үзэсгэлэн
9 6 4 05 Зайсан дахь Агропаркын үйл ажиллагаатай танилцсан нь
9 6 4 06 Хүлэмжийн үйл ажиллагаа болон төмс тариалалтын талаар
9 6 4 07  ХААИС болон Вайнштефаны мэргэжлийн их сургуулийн хамтын
ажиллагааны семинар
9 6 4 08 Вайнштефаны МВА-н шинэ төгсөгч Б. Уранчимэг дипломоо гардан авч буй нь
9 6 4 09 Дархан-Уул аймагт хийсэн экскурс
9 6 4 10 Төв аймагийн Борнуур суманд хийсэн экскурс
9 6 4 11 Мал аж ахуйн фермерээр хийсэн экскурс
9 6 4 12  SDC-ийн туршилтын талбайтай танилцаж буй нь


96BesSchUBVert, Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2006 10 30
Буцах