>td hee;gv www.dripirrigation.de
Kjxeelgux Kmukywtwtu Kjlkbrg.   2005 05 13
 
           
Vool;  2005 06 05                
0 Gueelug 
                                  
:evlsy evgluggys -jfyhna opooltlm
             
1 :evlsy evgluggys vnvm-bnay he.ngjlgux               
   
1 1 :evlsy evgluggys ;g.ee mgl           
    1 2 Pgjnb ytu evgluggys gjugmga hgj,weelvgy y,           
    1 3 :evlsy evgluggy; -j /eu hgbjeelgy kalukh .t&           
    1 4 Hfjvyna xnau htbrnh           
    1 5 Hfjvyna vkjkh hox y, ejugw dklky xgygjm yflfflfh           
    1 6 Ginulgvgy ykb           
    1 9 :evlsy evgluggys bgm-jnglsu oal;.tjltux gr ghea yturoo;                   
2 :evlsy evgluggys vnvm-bnau dgajleelgh              
   
2 1 :evlsy evgluggu dgajleelgh mflf.lflm          
    2 2 Mgldga; dgajleelvgy ;evlsy vnvm-bnay pgu.gj           
    2 3 :evlsy evgluggys vnvm-bnau mflf.lfh         
    2 4 :evlsy evgluggys vnvm-bnau ugjggj mgldga; dgajleelgh           
    2 5 :evlsy ilgy[su ugpgj dgajleelgux bginy                            
    2 6 Dkjyeej gabgum ;evlsy evgluggu  mejivgy y,           
    2 7 SDC ;evlsy evgluggu mejivgy y,           
    2 8 Rnrnu holtbrny; ;evlsy evgluggu mejivgy y,          
    2 9 Inlty ;gjlgugy; ;evlsy evgluggu mejivgy y,    
    2 10 Dlebgmsy g.mkbgm evgluggu dgajleelgh mglggj           
                
Bkyuklsy yfhwfl; hoyvyna ykukk dklky mfbvys ejuglmgy;
;evlsy evgluggys yflff
  
 
           
3 Hoyvyna ykukky ;gh ukl he.ngjlgux                 
   
3 1 Ejugbgl; hnau;vty gjug htbrttyoo;           
    3 2 Hoyvyna ykukkys mfjfloo;            
    3 3 Gbmlgux ykukk           
    3 4 Mfbv           
    3 5 Hoyvyna ykukky; hnau;vty mejinlmee;           
    3 6 Devg; mejinlmee;             
    3 1 Ejugbgl; hnau;vty gjug htbrttyoo;            
      
 3 1 1 Ojvltunay dkarklmky;        
        3 1 1 2 Ojvltu dkarklm 2005        
        3 1 2 :evlsy evgluggmga yfhwfl; ojltux bginyggj mgjnlm hnah    
        3 1 3 :evlsy ilgy[yggv oj eygh pga       
        3 1 4 :evlsy evgluggmga o-; ojvltu veelugh       
        3 1 5 :evlsy evgluggmga o-; dkj;kku htjtulth            
        3 1 6 :evlsy evgluggmga o-; Mulch- y hexnlug htjtulth      
        3 1 7 :evlsy evgluggmga o-; Vlies hexlgusu htjtulth                  
        3 1 8 Hoyvyna ykukkys mgvjglmuoa mgjnglgy        
        3 1 9 Hoyvyna ykukkys xgygj pgavgyuggv        
        3 1 10 Hoyvyna ykukkys vkjm vkjnlm                
    3 2 Hoyvyna ykukku mfjlffj y, gyunlgh           
      
 3 2 1 Elggy lee.gy     
            3 2 1 1 Elggy lee.gyunay gujkm-hyn[nay kywlku    
        3 2 2 Wguggy lee.gy       
            3 2 2 1 Wguggy lee.gyunay gujkm-hyn[nay kywlku   
        3 2 3  Delweem dgawgg        
            3 2 3 1 Delweem dgawggy gujkm-hyn[nay kywlku    
        3 2 10 Deewga       
            3 2 10 1 Deewgay gujkm-hyn[nay kywlku
        3 2 11 Hojty bgyrny       
            3 2 11 1 Hojty bgyrnyunay gujkm-hyn[nay kywlku
        3 2 13 Igj lee.gy      
            3 2 13 1 Igj lee.gyunay gujkm-hyn[nay kywlku                
      
 3 2 25    Htbh    
        3 2 25 1 Nl mgldgay htbhnay ejuglm         
        3 2 25 2 Nl mgldgay htbhnay mgjnlm        
        3 2 25 3 Nl mgldgay htbhnay hejgglm      
    3 3 Gbmlgux ykukkys mglggj            
        
3 3 1 Vg.gy; ;gh, gbmlgux ykukk       
        3 3 2 Nl mgldga ;gh, gbmlgux ykukk      
    3 4 Mfbvyna mglggj           
      
 3 4 1 Dkjyeej gabgu ;gh, ;evlsy evgluggmga yfhwfl;
                 mfbvnau dkj;vky dkj;kkys ;oy
        
        3 4 2 Gujk'gj[ ;gh, mfbvyna ejuglmgy; dkj;kh gjuee;sy  hgj,wgg        
        3 4 3 Vejueelnay fbyfh mgldga; mfbvyna ejuglmgy;  vkjkh hoxyna
                 yflff
        
        3 4 4 SDC ;th,Mfbvyna vkjm dklky ejugh kjxnys yflff      
    3 5 Ykukk dklky mfbvfy ;ttj mg.nu;vgy mejinlmsy
           oj ;oyuttv        
      
 3 5 1 Rnrnu mejinlmee;       
        3 5 2 :n'lkbsy grnllee;        
        3 5 3 Bgunvmjsy grnllee;                      
            3 5 3 1 D^ Ejgyxnbtunay bgunvmjsy grnl hee;gv 1   
            3 5 3 1 1 D^ Ejgyxnbtunay bgunvmjsy grnl hee;gv 2
            
3 5 3 2  V^ K/eyve.;sy bgunvmjsy grnl hee;gv 1  
            3 5 3 2 1 V^ K/eyve.;sy bgunvmjsy grnl hee;gv 2
            3 5 3 3  Y^ Glmgywgwjglsy bgunvmjsy grnl
        3 5 4 :k[mkjsy grnlee;      
            3 5 4 1 Buj^ K;utjtl    
                  
3 5 4 1 1 Dkjyeej ;gh, mejinlmsy oj ;oy
                   3 5 4 1 2 Gujk'gj[ ;gh, mejinlmsy oj ;oy
                   3 5 4 1 3 Vejueelnay fbyfh mgldgay mejinlmsy oj ;oy    
            3 5 4 2 Buj^ Bfyhmezg     
                 
  3 5 4 2 Evgluggys gjuee;sy oj ;oy   
        3 5 5 Devg; mejinlmsy oj ;oyuttv        
          
 3 5 5 1  Mtrttlnay f.vyna mfvfl    
            3 5 5 2  Bkyukl; yemguivgy vkyunys mfjlnay ejugblggv oj
                         ugjugy g.gh mfvfl
     
4 Wtwtuyna mglggj              
   
4 1 Hggydjka dklky HGGNV -y wtwunay bgy;gl ;gh, wtwyoo;    
    4 2 Vg.gy; ;gh, ytu ygvm wtwuoo;           
    4 3 Wtwtu ;ttj mg.,vgy mejinlmee;            
                
Hoyvyna ykukk rnbvyna mfvfl                
5 Vejuglmee;              
    5 1 Hnxttlnay mglggj            
      
 5 1 1 U-jbgy htlyna hnxttl        
        5 1 2 Evglugg K;utjtl         
        5 1 3 Ykukkys gr ghea Kmukywtwtu        
        5 1 4 Dkj;kk hklnux bginy :kpgmjky            
    5 2 :g;lgusy mglggj            
      
 5 2 1 Lee.gyusy hg;gulglm       
        5 2 2  Ugj ojltuxnay mkhnjukk       
                
        5 2 6 >gayim-qgys ;tt; vejueelnay 2 -j [ejvsy
             k/emgyee;sy ;g;lgusy mglggj
        
                
      
 5 2 6 1 Ugpjsu dtlmuth dklky dkj;kh           
        5 2 6 2 Elggy lee.gy mgjnh
        5 2 6 3 Elggy lee.gyunay mgvjglmuoa hejgglm
        5 2 6 4  Elggy lee.gy wfflfh hejggh
                     
        5 2 6 6 Deewgay mgvjglmuoa mgjnlm* xgygjsu mk;kjhkalkh
        5 2 6 7  Deewgay hejgglm
                
        
5 3 1 Tl-[mjky m-hyn[nay mglggj        
        5 3 2 G.mkbgm evlglmsy {ln.g;e 'jkujgbb       
                
                
U-jbgys pkxn;sy galxlgl bkyukl;* bkyukl pkxn;sy
  galxlgl  u-jbgy;
 
                
6 Galxlglsy mglggj               
    6 1
HDYUE @;            
        6 1 2 "jkq^ :k[^ R^ Rgbdgl;kjr bfy Buj^ D^ K;utjtl ygj 2001 ky;
                 >gayim-qgys ;tt; vejueel, ;ttj
        
        6 1 3  Dg[^ U^ Ugydggmgj HDYUE@y fbyf htvuttj 2002        
        6 1 4 Bkyukl; he.nay gr gheay pghnjgl Mobty HDYUE@y
                 fbyf htvuttj
2004        
                
    6 2 Bkyukl elvg;           
        6 2 2  "jkq^ :k[^ Q^Qj-yw Vtltyut gabgu ;gh, Mobty pghnjlsy
                  gr ghea ;ttj
 
        6 2 3  "jkq^ :k[^ Q^Qj-yw Vtltyut gabgu ;gh, Ugydgmsy gr ghea
                  ;ttj

Rnbv dklky ykukkys mfvlnay klky ynamnay grnl                
7 Klky ynamnay grlsy mglggj                
   
7 1 HDYUE@y pkxn; Bkyukl elvsy HGGNV ;ttj            
        7 1 1 Ykcy vga; Wttymbgaj galxlgl 2000 kys ygab;euggj vgj
                HGGNV@y ;evlsy evgluggys uje'';
        
      
 7 1 2 Ykcy Jk-lw bfy hgmgumga Ltyultj ygj 2002 kys ygab;euggj
                 vgj HGGNV@y ;evlsy evgluggys uje'';
                  
    7 2 Z.eelvgy gjug htbrttyna mglggj            
        7 2 1 Mfbvyna oj ojrooltunay v-bnygj        
        7 2 2 Hoyvyna ykukkys pgh pttlnay v-bnygj        
        7 2 3 :evlsy evgluggys v-bnygj       
    7 3 Optvutltyunay mglggj 
        7 3 1 Hnxttlnay inyt rnlnay yttlmnay optvutlty               
        7 3 2 Gujkm-hyn[nay optvutlty 2004 ky                  
8 HDYUE@y >gayim-qgys  vgldgj Mjnav;kjqsy MBA-y
   vejuglmsy mglggj
               
   
8 1 MBA@y dklk.vjkl Mjnav;kjq;   
    8 2 MBA@y Xgy;bgy, :g.ggvojty bgunvmjsy grlsy hejggyuea            
    8 3 MBA @y Kjlkbrg. Kmukywtwtu bgunvmjsy grlsy hejggyuea          
9 Hgbmsy grlsy mglggj           
   
9 1 Vga; Uk''lsy htlvty ou            
    9 2 HDYUE@y >gayim-qgys ;tt; vejueel, dklky Bkyukl elvsy
          HGGNV @y hgbmsy grnllgugg
       
                
10 Yooj hee;gv               
                
11 Ginulgvgy 'jkujgbb              
      
 Mozilla 1.7.3         
        Bkyukl dnxtlm :gypgy Gjngl        
        U-jbgy dnxtlm Times New Roman        
        *.pdf-;ttjhn Qgalsu [kb'kpjsy mevlgbrmga yttr ginulgh        
        *.pdf-;ttj hnau;vty poalnau  HTML-y htl ;ttj heelr mkhnjeelgh   
                
12 Dn;yna mehga               
 

Dewgh            Ht.lth