Register Бүртгэл
Hier entsteht das Register der Website www.dripirrigation.de. Es ist Deutsch alphabetisch geordnet, befindet sich im Aufbau und wird laufend vervollständigt. Bei anklicken der Kapitelseiten hinter dem Deutschen Text gelagt man zu den Deutschen Seiten, bei anklicken der Kapitelseiten hinter dem Mongolischen Text zu den Kapitelseiten der Mongolischen Fassung. Anregungen werden gern unter der Adresse Webmaster@dripirrigation.de entgegengenommen.
Энд www.dripirrigation.de вэб хуудасны бүртгэл харагдаж байна. Үүнийг герман үсгийн дараалалаар байрлуулсан. Монгол болон герман гарчигийн ар талд хоёр улсын далбааг байрлуулсан бөгөөд үүнийг даран монгол болон герман хэл дээр бичигдсэн хуудасруу орох боломжтой.  Санал хүсэлтээ дараах Имайлээр бидэнд илгээнэ үү.  Webmaster@dripirrigation.de.
AUSSTELLUNGEN Agrotechnik UB 2004 7.3.2
 ҮЗЭСГЭЛЭН
Улаанбаатар Агротехник 2004
7 3 2
  BUGA  Muenchen 2005 7.3.3
  Мюехэн хот БУГА 2005
7 3 3
  Eroeffnung Akademisches Studienjahr 2004 / 2006 in UB 7.3.1
  2004/2005 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт 7 3 1
  Eroeffnung Akademisches Studienjahr 2005 / 2006 in UB 7.3.4
  жил2005/2006 оны хичээлийн шинэ ийн нээлт 7 3 4
  Gruene Woche UB 2006 7.3.5
  Улаанбаатарын ногоон долоо хоногууд 2006 7 3 5BESUCHER in Bayern und der Mongolei Praesident Byambaa ( MSUA ) besucht  FHW  in Weihenstephan 9.1.3
БАВАР МУЖИД БОЛОН МОНГОЛ УЛСАД ЗОЧИЛСОН ЗОЧИД
МУ-н ХААИС-ийн ректор Бямбаа ХБНГУ-ын ВМИС-д зочлож буй нь
9 1 3

Dipl. Ing. A..Schmid  UASW besucht MSUA in UB 9.6.4

Хатагтай Анита Шмит /ВМИС/ МУХААИС-д зочилов
9 6 4
  Minister Zehetmair besucht  Tropfbewaesserungsgruppe MSUA 7.1.1
  Сайд Цэйтмайр МУХААИС-н дуслын усалгааны группд зочилов 7 1 1
  MDir Roelz und MRin Lengler   Tropf- bewaesserungsgruppe MSUA 7.1.2
   Мюенхэнд суух монголын ерөнхйи консул Проф. Док. Питум МУХААИС -н дуслын усалгааны группд зочилов
7 1 2
  Mong. Generalkonsul Muenchen Prof. Dr. Pitum besucht Tropf- bewaesserungsgruppe MSUA 7.1. 3
  Мюенхэнд суух монголын ерөнхйи консул Проф. Док. Питум МУХААИС -н дуслын усалгааны группд зочилов 7 1 3
  Herr Aechter, Spezialist fuer den Kartoffelanbau, besucht MSUA 9.6.3
   Ноён Ахтер, төмсний мэргэжилтэн, ХААИС-д зочилов
9 6 3
  Prof. Jambaldorj und Dr. Odgerel an der FHW  6.1.2
   Проф. Жамбалдорж болон доктор Одгэрэл нар ВМИС-д
6 1 2BESUCHE und BESUCHER bei  FAMILIE  FRENZ  
9.3.2  ;  9.3.3 ;
9.3.4  ;  9.3.5
Зочид Френцийн гэр бүлд    9 3 2   ;  9 3 3 ;
9 3 4   ;  9 3 5BIBLIOTHEK  Zentral MSUA  Deutsche Buecher MSUA 9.2.1
 ХААИС-Н НОМЫН САН
 Герман номнууд
9 2 1BLUMEN Terrasse, Hof MUSA, Khanbraeu 4.1
 ЦЭЦЭГ  ХААИС, Хаанбройн цэцгийн мандалууд,
4 1
  Einjahresblumen als Topfpflanzen 4.2
  Саванд тариалсан нэг
наст цэцэг
4 2
  Versuche mit Blumen 4.3
   Цэцгийн туршилтууд
4 3FACHLICH INTERESSANTES Biotag RijkZwaan 9.8.3
МЭРГЭЖЛИЙН ХУВЬД СОНИРХОЛТОЙ
Биотаг РижкЦваан
 9 8 3 GEMUESE Einlegegurken 3.2.2.5 ; 3.2.2.5.1 ;
 
6.1.5. 1
  ХҮНСНИЙ НОГОО  Хэмх 3 2 2 5 ; 3 2 2 5 1 ;
 
6 1 5 1
  Kohlrabi 3.5.3.1
   Булцуут байцаа
3 5 3 1
  Moehren 3.2.13   ;  3 2 1 3 1
   Шар лууван
3 2 13  ;  3 2 1 3 1
  Radies 3.2.1  ;  3.2.1.1 ;
   Улаан лууван
3 2 13 2 1 1
  Spinat 3.2.10   3.1.10.1 
9.9.10.1 ; 9.9.7
   Бууцай 3 2 10  3 2 10 1
9 9 10 1
  Rote Bete 3.2.11 ; 3.2.11.1
   Хүрэн манжин
3 2 11;  3 2 1 1 1
  Zucchinie 3.1.6
   Хулуу 3 1 6
  Zuckermais 3.5.3.2.1
   Эрдэнэшиш 3 5 3 2 1INTERESSANTES Biotag RZ Welver 9.8.3
Сонирхолтой булан
Биотаг РЦ Вэлвэр
9 8 3
  Tropfbewaesserung in Biologischen Betrieben  9.8.5
  Дуслын усалгаатай үед био үйлдвэрлэлийн аж ахуй
9 8 5KARTOFFELN MSUA 3.5.4.1.1 ; 3.5.4.1.2
3.5.4.1.3  ;   8.4 ;
6.1.5.2
 ТӨМС  ХААИС 3 5 4 1 1 3 5 4 1 2
3 5 4 1 38 4 ;
6 1.5.2
  SDC 7.2.4.17.2.4.5 ;
3 5 4 1 4
   Швейцарийн хөгжлийн агентлаг
7 2 4 1 ; 7 2 4 5 ;;
3 5 4 1 4
  Balkon  Frenz    2004; 2006 9.9.1 ; 9.9.3
   Френцийн тагтан дээрхи туршилтууд 2004, 2006
9 9 1 ; 9 9 3KLIWADU KliWaDu Einsatz und Entwicklung 5.3.1  ; 5.3.2  ;
9.9.15
 КЛИВАДУ  КлиВаДу программыг суулгах ба хийгдсэн туршилт судалгаа
5 3 1  ; 5 3 2  ;
9 9 15  ;KOOPERATION   Kooperation FHW MSUA Verteiler 9.1

ХААИС болон ВМИС-ийн хамын ажиллагаа
9 1KRAEUTER Kraeuteranbau im Freiland 3.3.2
 АМТЛАГЧ НОГОО
 Амтлагч ногоог талбайд тариалах
3 3 2
  Kraeuteranbau im Topf 3.3.1
   Саванд амтлагч ногоо тариалах
3 3 1LEHRE  Vorlesungen Deutsch Spezialkurs MUSA
 ( Davaa und Otgo ) UB
5.1 ;  5.1.9 ;  5.1.10
 8.1.1
 СУРГАЛТ ХИЧЭЭЛҮҮД
 ХААИС-д герман хэлний эрчүүлсэн курс  (Даваа, Отгоо)
5 1;   519  ;  5110
8 1 1

Technik der Tropf- bewaesserung (Odgerel ) 5.1.2

Дуслын усалгааны техник (Б.Одгэрэл) 5 1 2

Gemuese unter Tropfbewaesserung (Otgoo ) 5.1.3

Хүнсний ногоог дуслын усалгаатай нөхцөлд ургуулах (Отгонцэцэг )  5 1 3LINKS Eine umfangreiche Zusammenstellung von interessanten Links 1 
LINKS Eine umfangreiche Zusammenstellung von interessanten LinksMARKETINGSEMINAR  Marketingseminare
1999 bis 2002
 7.2.2
МАРКЕТИНГИЙН СЕМИНАР
Маркетингийн семинар 1999-2002
 7 2 2MONGOLISCHE PRAKTIKATEN
und MBA STUDENTEN in  TRIESDORF
  8.1.5.0 ;
 МОНГОЛЫН ДАДЛАГЫН ОЮУТНУУД, ТРИЙСДОРФД СУРАЛЦАГСАД
  8 1 5 0PRAKTIKA an MSUA  / FHW Lagerung von Moehren UB 5.2.1
 ДАДЛАГА Шар лууван хадгалалт
5 2 1
  Saemaschine abdrehen UB 5.2.2
  Үрийн машины норм тохируулах
5 2 2
  Praktikumsortenversuche an der FHW ( UASW ) 2. Semester 5.2.6
   ВМИС-ийн 2-р семестрийн оюутнуудын сортын туршилт
5 2 6PRAKTIKANTEN bei der TROPFBEWAESSERUNGSGRUPPE  der MSUA in ULANBAATAAR MSUA  TBG  2005 5.4.6.0 ;
 ХААИС ДЭРЭГДЭХ ДУСЛЫН УСАЛГААНЫ ГРУППД ДАДЛАГАЖИГЧ ОЮУТНУУД
 ХААИС дуслын усалгааны групп 2005 5 4 6 0 ;
  MSUA  TBG  2006 5.4.7.0 ;
 
 ХААИС дуслын усалгааны групп 2006
5 4 7 0 ;
     
SEMINARE Kartoffel Saatgut ; Karoffelanbau  SDC
7.2.1 , 7.2.4 ,
  Үрийн төмс ; Төмсний тариалан SDC  7 2 1  ;  7 2 4 TROPFBEWAESSERUNG Installation 2.  ;  2.4.2
 ДУСЛЫН УСАЛГАА
 Дуслын усалгааг байрлуулах
2 ;  2 4  2
  Tropfbewaesserung und Ertrag 2.4.1.1  ;
   Дуслын усалгаа болон ургац
2 4 1 1  ;
  Tropfbewaesserung
und Mulchfolie
2.4.2 ;
   Дуслын усалгаа болон хар хучлага
2 4 2    ;
  Tropfbewaesserung, Mulchfolie und Duengung 3.5.3.1.1 ; 3.5.3.1.2  ;
3.5.3.2.1  ; 3.5.3.2.2  
   Дуслын усалгаа, хар хучлага, бордоо
3 5 3 1 1  ; 3 5 3 1 2
3 5 3 2 1 ; 3 5 3 2 2VERSAND Verpacken der Sendung 9.4.6
Илгээмж
Ачаа илгээж буй нь
9 4 6VORLESUNGEN Deutsch ( Davaa & Otgoo ) 5.1.1 ;  8.1.1
5.1.9  ; 5.1.10
VORLESUNGEN Герман хэл 
( Даваа & Отгоо)
5 1 1  ; 8 1 1
5 1 9  ; 5 1 10
  Technik der Tropf- bewaesserung (Odgerel ) 5.1.2  ;
  Дуслын усалгааны техник  (Б.Одгэрэл )  5 1 2
  Gemuese unter Tropfbewaesserung (Otgoo ) 5.1.3 ;
  Хүнсний ногоог дуслын усалгаатай нөхцөлд ургуулах  ( Отгонцэцэг ) 5 1 3ZUSAMMENARBEIT MSUA_ FHW UASW  1997 - 2007 9.1.4
   ХААИС ВМИС-ийн хамтын ажил 1997-2007 9 1 4
  "Die Zusammenarbeit der MSUA und der FHW"  ( Odgerel Atarbold ) 9.1.3
   "ХААИС ВМИС-ийн хамтын ажил"
  (Одгэрэл, Атарболд)
9 1 3B00Register, Uebersetzung MBA Otgontsetseg,  D   M , Web 2007 03 17
zurueck     Буцах